Cân pha sơn điện tử

Thông tin sản phẩm cân pha sơn :

Cân pha chế sơn  là một sản phẩm cân điện tử chuyên dụng có độ nhạy cao tốc độ hiển thị nhanh và chính xác được ứng dụng chủ yếu trong xưởng chế tạo ô tô , xưởng tân trang xe ô tô và các trung tâm phối màu ...Cân pha sơn điện tử được dùng để, cân trộn các thành phần với tỷ lệ được xác định trước với nhiều tính năng ưu việt thao tác đơn giản dễ sử dụng.